Situaties of gebeurtenissen op lichamelijk, geestelijk of financieel gebied kunnen er toe leiden dat iemand tijdelijk of blijvend niet in staat is de eigen financiële administratie te voeren. Dit kan tot zorgelijke situaties leiden, voor betrokkenen zelf en hun omgeving. Rust op financieel gebied is vaak een belangrijke voorwaarde om tot oplossingen te komen. Autarkia Bewindvoering kan die rust brengen door het beheer van financiële zaken tijdelijk of blijvend over te nemen.

Als bewindvoerder nemen wij de zorg voor het beheer van het inkomen en vermogen over. Wij beheren de bankrekeningen, verzorgen de betalingen en proberen het vermogen positief te maken of te houden. Wij zorgen daarmee voor rust en overzicht op het financiële leven.

We werken nauw samen met alle relevante instanties en zijn erkend lid van de brancheorganisatie Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers VeWeVe.