2019

Tarieven zijn, vanaf 1 januari 2015, vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en gepubliceerd in de Staatscourant. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De vaste kosten zullen maandelijks in rekening worden gebracht. Prijzen zijn inclusief 21% BTW.
De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de tarieven van bewindvoering. Alle bewindvoerders mogen dezelfde tarieven in rekening brengen. Die staan in de regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Kosten mentorschap
Intake € 644,93
Maandtarief € 114,14
Maandtarief jeugdhulp (18-23jaar) € 147,62
 
Maandelijks beheer PGB (bij geen bewindvoering) € 50,31
Combinatie bewindvoering mentorschap  
Maandtarief  € 205,40
Maandtarief  jeugdhulp (18-23jaar) € 235,55

Bijzondere bijstand voor de kosten van mentorschap

In principe komen de kosten van mentorschap voor rekening van de cliënt. Niet iedereen heeft voldoende draagkracht. Mensen met geringe inkomsten en weinig vermogen kunnen een beroep doen op hun gemeente. Autarkia Bewindvoering vraagt bijzondere bijstand voor hen aan. De gemeente besluit of zij de kosten voor mentorschap geheel of deels vergoedt.