Autarkia Bewindvoering is opgericht in januari 2016. Jarenlang werkzaam als hulpverlener voor psychiatrische patiënten en Tbs-gestelden startte eigenaar Jeroen Glismeijer in augustus 2012 met de post-HBO opleiding financieel zorgverlener/ beschermingsbewindvoerder bij IFZ. De opleiding beschermingsbewindvoerder is een geregistreerde en erkende opleiding bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs waardoor Autarkia Bewindvoering u een goede kwaliteit financiële zorgverlening aanbiedt.

Het jasje praktisch, financieel gericht en zorgdienstverlening past hem en graag deelt hij mijn ervaringen om samen met de cliënt te bewegen en op weg te gaan naar een rustige, stabiele financiële situatie.
Autarkia Bewindvoering biedt in de eerste plaats stabiliteit door een zorg bij de cliënt weg te nemen, door overzicht en structuur aan te brengen in de financiële huishouding. Vanuit een rust om zelf weer het heft in eigen handen te nemen en controle te hebben over de inkomsten en uitgaven. Vanuit de doelstelling van de cliënt biedt Autarkia Bewindvoering ondersteuning om dit doel te bereiken.

Autarkia Bewindvoering is een organisatie die mensen helpt die niet of onvoldoende hun eigen belangen kunnen behartigen. Dit kunnen belangen zijn die met zorg te maken hebben of de financiële belangen. Afhankelijk van uw wensen (of wat nodig is voor u) wordt er een mentor (alleen zorg) of een bewindvoerder (alleen financiële zaken) of een curator (zowel zorg- als financiële zaken) benoemd.