2019

Tarieven zijn, vanaf 1 januari 2015, vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en gepubliceerd in de Staatscourant. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De vaste kosten zullen maandelijks in rekening worden gebracht. Prijzen zijn inclusief 21% BTW.
De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de tarieven van bewindvoering. Alle bewindvoerders mogen dezelfde tarieven in rekening brengen. Die staan in de regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Kosten Bewindvoering 1 persoons huishouden
Intake € 644,93
Maandtarief zonder schulden € 114,14
Maandtarief met schulden € 147,62
Kosten Bewindvoering 2 persoons huishouden
Intake € 773,19
Maandtarief zonder schulden € 136,93
Maandtarief 1 persoon met schulden € 157,10
Maandtarief 2 personen met schulden € 177,16
Overige werkzaamheden
Eindrekening en verantwoording € 242,00
Eindrekening en verantwoording 2 personen € 290,40
Woning- verhuizing, ontruiming of verkoop € 402,93
Extra werkzaamheden (met toestemming kantonrechter ) € 80,46 per uur

Verzorging aanvraag beschermingsbewind 

Wilt u zelf als bewindvoerder optreden voor uw familielid, dan kan Autarkia bewindvoering ook de aanvraag verzorgen. De kosten hiervan bedragen € 185,45.

Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering

In principe komen de kosten van bewindvoering voor rekening van de cliënt. Niet iedereen heeft voldoende draagkracht. Mensen met geringe inkomsten en weinig vermogen kunnen een beroep doen op hun gemeente. Autarkia Bewindvoering vraagt bijzondere bijstand voor hen aan. De gemeente besluit of zij de kosten voor bewindvoering geheel of deels vergoedt.